Thông tin chi tiết:
Đào Thu Hương
Tổ phó Đào Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 11/02/1976
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 23 Nguyễn Thiện Thuật,khóm Tân Bình P. An Hòa, Sa Đéc
Điện thoại 0916918135
Email daothuhuong76@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh