Thông tin chi tiết:
Hà Hoàng Giang
Tổ trưởng Hà Hoàng Giang
Ngày tháng năm sinh 05/07/1979
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ 231D- Sa Nhiên-Tân Quy Đông
Điện thoại 0907674016
Email hahoanggiang79@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh