Thông tin chi tiết:
Hồ Đờ Gôn
Họ và tên Hồ Đờ Gôn
Ngày tháng năm sinh 24/02/1986
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ 84 Vườn Hồng, Khóm 3 Phường 3, Sa Đéc
Điện thoại 0963185012
Email hodogon@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh