Thông tin chi tiết:
Huỳnh Kim Hân
Tổ phó Huỳnh Kim Hân
Ngày tháng năm sinh 24/09/1983
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 15 lô E ấp Phú An Tân Phú Đông TP Sa Đéc
Điện thoại 0987039034
Email huynhkimhan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh