Thông tin chi tiết:
Lê Hữu Luật
Họ và tên Lê Hữu Luật
Ngày tháng năm sinh 29/11/1981
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ 307 Hùng Vương, Khóm 4 Phường 1, Sa Đéc
Điện thoại 0786838586
Email luatle2011@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh