Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoàng Lâm
Họ và tên Nguyễn Hoàng Lâm
Ngày tháng năm sinh 20/11/1981
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ 34 ấp Tân Thành xã Tân Qui Tây, Sa Đéc
Điện thoại 0973506357
Email nhlam.c2hoathanh@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh