Thông tin chi tiết:
Nguyễn Lê Mỹ Ngà
Tổ phó Nguyễn Lê Mỹ Ngà
Ngày tháng năm sinh 08/04/1974
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 318- Khánh Nghĩa – TKĐ – TP Sa Đéc – ĐT
Điện thoại 0782818771
Email myngattn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh