Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Tùng
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Ngày tháng năm sinh 24/10/1976
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ 63/28 Đông Huề Tân Khánh Đông TP Sa Đéc
Điện thoại 0767920149
Email tungtrang2000@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh