Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Kim Lài
Họ và tên Phạm Thị Kim Lài
Ngày tháng năm sinh 03/05/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 359 khóm 2 Phường 4 TP Sa Đéc
Điện thoại 0939960176
Email kimlai030582@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh