Thông tin chi tiết:
Phan Công Thái
Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Phan Công Thái
Ngày tháng năm sinh 30/11/1985
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ban giám hiệu
Địa chỉ 93B, khóm 2, phường 1, TP Sa Đéc
Điện thoại 0918834428
Email phancongthai2013@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn
Thư viện ảnh