Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Điệp
Họ và tên Trần Ngọc Điệp
Ngày tháng năm sinh 06/03/1975
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 243 - Khánh Hòa – TKĐ – Sa Đéc - ĐT
Điện thoại 0939373210
Email tranngocdiep1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh