Thông tin chi tiết:
Trương Lệ Tâm
Phó chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng Trương Lệ Tâm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 29- Tân Thành- TQT- TPSĐ-ĐT
Điện thoại 0939078930
Email truongletam76@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh