Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Nhi
Họ và tên Nguyễn Hữu Nhi
Ngày tháng năm sinh 09/05/1994
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ 38/5 ấp Long Hòa xã Long Hậu, Lai Vung
Điện thoại 0393115520
Email nguyenhuunhi.c2.tpt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh