Thông tin chi tiết:
Hồ Phương Thúy
Họ và tên Hồ Phương Thúy
Ngày tháng năm sinh 19/06/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 533/15 khóm 2 Phường 1 TP Sa Đéc
Điện thoại 0378905206
Email thuyak.82@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh