Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương Lan
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Lan
Ngày tháng năm sinh 28/09/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ 311/1 khóm 3 Phường 1 TP Sa Đéc
Điện thoại 0813635025
Email nthiphuonglan2014@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên
Thư viện ảnh