Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 1
 • Lưu Trọng Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0939206630
  • Email:
   luutronghieu31@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918993567
  • Email:
   cdgdtxsadec@gmail.com
 • Nguyễn Phi Mã Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0984018922
  • Email:
   phimanhi1@gmail.com
Thư viện ảnh