A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH V/v hoạt động công tác thiết bị trường học Năm học: 2020 - 2021

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN THỊ NHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN TB

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    An Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

V/v hoạt động công tác thiết bị trường học

Năm học: 2020 - 2021

 

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường THCS Trần Thị Nhượng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

- Công tác TB giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường.

- Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, nay bản thân đề ra kế hoạch hoạt động công tác thiết bị trường học trong năm học 2020 - 2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

- Năm học 2020 – 2021 là năm học tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh. Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống và thực hiện các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo cho học sinh, giúp học sinh “tự tin, tự lực, biết phản biện, gắn kết thực tiễn, định hướng tương lai”.

2. Thuận lợi   

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, hỗ trợ cho công tác thiết bị dạy học nhiều điều kiện hoạt động thuận lợi trong nghiệp vụ.

- Giáo viên có lòng nhiệt tình công tác và ý thức ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiểu biết.

- Có phòng thiết bị thực hành riêng biệt, thoáng mát, cho các tiết thực hành và thiết bị dạy học phong phú, đa dạng.

3. Khó khăn

- Đồ dùng thiết bị nhiều chủng loại khác nhau, kích thước lớn nhỏ khác nhau, nên việc sắp xếp ngăn nắp phân loại rõ ràng là một việc khó thực hiện trong một thời gian ngắn.

- Phòng thiết bị chật hẹp, việc trưng bày các tranh ảnh còn hạn chế.

- Kinh phí mua sắm, bổ sung trang thiết bị còn hạn hẹp.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Mục tiêu chung

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Luôn chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học sẳn có, kết hợp việc phát động làm thêm đồ dùng, mua sắm trang bị thêm thiết bị đồ dùng còn thiếu, bảo quản tu sửa nhỏ thiết bị đồ dùng giúp nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học.

2. Mục tiêu cụ thể

- Chấp hành quy chế của ngành, nội quy của đơn vị, đảm bảo ngày giờ công, đúng tác phong, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Có lối sống giản dị, tiết kiệm, luôn giữ gìn tư cách, đạo đức gương mẫu của ngành giáo viên, luôn hòa đồng với đồng nghiệp, gần gủi giúp đỡ học sinh.

- Có tinh thần đoàn kết với mọi người, tính trung thực trong công tác.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ phụ trách thiết bị.

- Xây dựng hồ sơ sổ sách thiết bị tốt.

-  Triển khai kịp thời và có kế hoạch cho mượn thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học.

- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học của đơn vị đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử dụng của các TBDH được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

- Cùng với giáo viên bộ môn nghiên cứu nâng cao hiệu quả của việc sử dụng thiết bị dạy học.

- Tổ chức và vận động giáo viên tự làm thiết bị dạy học để phục vụ bài giảng và dự thi trong các hoạt động giảng dạy.

- Thực hiện tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị dạy học.

- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có.

III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

* Các giải pháp:

- Nắm rõ kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn.

- Thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, nội quy của cơ quan.

- Luôn học hỏi, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công tác được giao.

* Các chỉ tiêu:

   - Thực hiện tốt 100% các cuộc vận động của ngành.

   - Không vi phạm đạo đức nhà giáo và luật ATGT.

2. Công tác chuyên môn

* Các giải pháp:

+ Về công tác quản lí thiết bị

- Cập nhật đầy đủ và kịp thời, giữ gìn các hồ sơ sổ sách.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đúng quy định.

- Lên kế hoạch năm học, kế hoạch tháng và kế hoạch tuần.

- Báo cáo định kỳ chặt chẽ các công tác thiết bị.

+ Về công tác phục vụ sử dụng thiết bị

- Đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình tiến hành sử dụng thiết bị, giải quyết kịp thời và có hiệu quả khi có sự cố mất an toàn xảy ra.

- Đảm bảo đầy đủ các tiết có sử dụng thí nghiệm, thực hành theo PPCT.

- Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy chiếu Projector, máy tính xách tay, vi tính… để phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Lập phiếu đăng ký mượn sử dụng đồ dùng dạy học cho giáo viên trong tuần.

- Đôn đốc giáo viên sử dụng ĐDDH triệt để, tăng cường các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Soạn đầy đủ các đồ dùng dạy học cho giáo viên theo yêu cầu.

- Cập nhật hóa việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên vào sổ sử dụng thiết bị mỗi ngày.

- Thường xuyên quan sát, kiểm tra theo dõi tình hình sử dụng thiết bị của giáo viên và học sinh, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong việc sử dụng thiết bị dạy học.

- Phối hợp với BGH nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện tự làm đồ dùng dạy học dự thi trong các hoạt động giảng dạy.

+ Về công tác phân loại sắp xếp giữ gìn thiết bị

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh phòng thiết bị, thực hành, các đồ dùng dạy học.

- Đảm bảo các thiết bị luôn ở tình trạng tốt, đầy đủ thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất theo yêu cầu của chương trình dạy học.

-Các thiết bị sắp xếp một cách khoa học, gọn gàng, theo phân môn, dễ bảo quản, dễ tìm, dễ lấy, giúp cho giáo viên thuận lợi trong việc sử dụng.

- Nhắc nhở giáo viên thường xuyên cho học sinh lau, rửa sạch các thiết bị đã được sử dụng xong, để bảo quản lâu dài.

+ Về công tác theo dõi, kiểm tra, thanh lý, kế hoạch mua sắm, bảo quản bảo dưỡng thiết bị

- Tất cả các danh mục thiết bị được vào sổ, kiểm kê, phân loại, sắp xếp các đồ dùng dạy học có hệ thống theo chương trình môn học theo định kỳ.

- Kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học (1 lần/học kì)

- Thường xuyên theo dõi chế độ bền và hiệu quả của từng thiết bị.

- Khi các thiết bị dạy học có hư hỏng bất thường, cần lập biên bản báo cáo và đề xuất hướng sửa chữa khắc phục ngay để kịp thời phục vụ dạy học.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, dự trù kinh phí.

- Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị máy móc dụng cụ, phòng chống ẩm mốc, han rỉ, hư hỏng theo định kỳ.

- Cuối mỗi học kì hoặc khi có sự cố xảy ra bất thường thì người làm công tác thiết bị cùng giáo viên bộ môn hoặc tổ trưởng  tiến hành kiểm kê, lập danh sách các thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần thanh lý, sửa chữa, và bổ sung thêm. Các tư liệu sau kết quả kiểm kê cần được lưu giữ vào sổ kiểm kê thanh lý theo mẫu.

- Thực hiện cải tạo và sửa chữa nhỏ các thiết bị dạy học khi hỏng, mua mới bổ sung kịp thời, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn cháy nổ trong phòng học chức năng.

- Người phụ trách công tác thiết bị, giáo viên và học sinh phải nghiêm túc thực hiện nội quy phòng thí nghiệm/ phòng thực hành/ phòng học bộ môn và có trách nhiệm bảo quản thiết bị dạy học khi sử dụng.

- Giáo dục học sinh ý thức sử dụng, bảo quản giữ gìn tài sản thiết bị.

+ Về công tác kiểm tra đánh giá.

- Thường xuyên nhắc nhở, động viên giáo viên chưa sử dụng thiết bị dạy học hoặc sử dụng không đều trong các giờ dạy.

- Khuyến khích, tuyên dương giáo viên sử dụng tốt đồ dùng dạy học trong các tiết giảng dạy.

* Các chỉ tiêu :

- 100% các hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ theo quy định

- 100% các đồ dùng dạy học tại trường đều sử dụng được để giảng dạy.

- 100% giáo viên đều sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp theo đúng kế hoạch bài giảng.

- 100% giáo viên tự làm thiết bị dạy học để phục vụ các hoạt động giảng dạy.

3. Các công tác khác

* Các giải pháp:

- Tham gia đầy đủ các phong trào của trường và cấp trên tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của tổ và lãnh đạo cấp trên.

* Các chỉ tiêu :

- Thực hiện đầy đủ 100% các phong trào và sự phân công của tổ, của lãnh đạo cấp trên.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ( Kèm theo sau)

   ……………………………………………………………………………..

V. ĐỀ XUẤT

1. Đối với tổ chuyên môn:

- Các tổ trưởng chuyên môn cần lên kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục, bổ sung thêm cho những đồ dùng cần thiết mà không nằm trong danh mục, lên kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học của tổ và của mỗi giáo viên gửi trước cho NVTB.

- Đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên làm đồ dùng dạy học để dạy và dự thi.

2. Đối với Ban giám hiệu:

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm trong thiết bị dạy học phục vụ giảng dạy.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác thiết bị năm học 2020 - 2021 của Bộ phận TB./.

      XÁC NHẬN BGH                                                       PHỤ TRÁCH TB   

           PHT                                     

 

                                                                                                            Trần Thị Thu Thảo

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ

Năm học: 2020 - 2021

 
 

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

Tháng 9

- Vệ sinh và sắp xếp lại trang thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị dạy học, máy móc, dụng cụ,

hóa chất, phòng chóng ẩm móc,hư hỏng.

- Kiểm tra công tác PCCC các phòng chức năng, phòng TN-TH.

- Sửa chữa nhỏ một số đồ dùng dạy học.

- Bổ sung cơ bản các loại hồ sơ sổ sách theo qui định.

- Giao một số đồ dùng dạy học cho giáo viên  theo yêu cầu.

- Lập sổ đăng ký sử dụng thiết bị dạy học.

- Lên kế hoạch năm học 2020-2021, kế hoạch mua sắm và dự trù kinh phí trong năm học, kế hoạch tháng 9.

- Soạn ĐDDH cho giáo viên.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 9 vào sổ SDTB.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Mua đồ dùng phục vụ công tác thiết bị.

- Lập danh sách học sinh trực phòng TN-TH.

- Báo cáo thực hiện công tác TB tháng 09.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 10.

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 10

- Bổ sung các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Sửa chữa nhỏ một số đồ dùng dạy học.

- Mua bổ sung các thiết bị dạy học theo yêu cầu GV.

- Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Giao một số đồ dùng dạy học cho GV theo yêu cầu.

- Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch TH theo yêu cầu của GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 10 vào sổ SDTB.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Báo cáo thực hiện công tác TB tháng 10.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 11.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 11

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Bổ sung các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch thực hành cho GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 11 vào sổ SDTB.

- Mua đồ dùng phục vụ các tiết thực hành.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Báo cáo thực hiện công tác TB tháng 11.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 12.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 12

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Kiểm tra, sắp xếp, thống kê các thiết bị dạy học.

- Vệ sinh, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học.

- Soạn đồ dùng dạy học cho giáo viên.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 12 vào sổ SDTB.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Trang bị thêm phấn cho học kì II.

- Tổng kết và rút kinh nghiệm việc sử dụng ĐDDH của GV trong học kì.

- Báo cáo thực hiện công tác TB tháng 12, học kì I.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 01.

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

Tháng 01

- Bổ sung các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Kiểm tra thiết bị dạy học, máy móc, dụng cụ, hóa chất, phòng chóng ẩm móc,hư hỏng.

- Kiểm tra công tác PCCC các phòng chức năng, phòng TN-TH.

- Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Mua bổ sung thêm  một số ĐDDH.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch TH cho GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 01 vào sổ SDTB.

- Báo cáo thực hiện công tác tháng 01.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 02.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 02

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Bổ sung các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

-  Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch TH cho GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 02 vào sổ SDTB.

- Báo cáo thực hiện công tác tháng 02.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 03.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 03

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Sửa chữa nhỏ một số đồ dùng dạy học.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

-  Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch TH cho GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 03 vào sổ SDTB.

- Báo cáo thực hiện công tác tháng 03.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 04.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 04

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

-  Soạn đồ dùng dạy học và lên lịch TH cho GV.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 04 vào sổ SDTB.

- Báo cáo thực hiện công tác tháng 04.

- Lập kế hoạch công tác TB tháng 05.

- HS thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

Tháng 05

- Vệ sinh phòng thực hành, thiết bị.

- Vệ sinh, sắp xếp, thống kê các thiết bị dạy học.

- Thanh lý các thiết bị hư hỏng (nếu có)

- Soạn đồ dùng dạy học cho giáo viên.

- Cập nhật hóa việc sử dụng ĐDDH tháng 05 vào sổ SDTB.

- Cấp phát phấn cho các lớp.

- Thu hồi các TBDH đã giao trong năm học.

- Tổng kết và rút kinh nghiệm việc sử dụng ĐDDH của GV trong học kì và cả năm học.

- Báo cáo thực hiện công tác TB trong năm học 2020 – 2021.

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

- PTTB thực hiện

 

- PTTB thực hiện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh